HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI

Bài viết hướng dẫn sử dụng controller UniFi giới thiệu sơ lược những tính năng cơ bản của Controller UniFi.  Giới hạn băng thông cho từng kết nối. Cách đổi tên WiFi UniFi.

I. Hướng dẫn sử dụng bằng trình duyệt web

A.              Đăng nhập

1.            FPT Cloud UniFi Controller

Sử dụng trình duyệt web Chrome nhập vào địa chỉ : https://connect.fpt.net:8443  -> Chọn “ADVANCED” -> chọn “Proceed to connect.fpt.net(unsafe)” -> Đăng nhập vào controller bằng email đã kích hoạt.

2.            Trường hợp UniFi Controller cài đặt trên máy tính local (Local Controller)

Start Menu / Ubiquiti UniFi / UniFi / “Lauch a Browser to Manage the Network”

B.             Định nghĩa:

1.            Site:

 • Nằm phía trên gốc phải giao diện controller.

 • Mỗi khách hàng tương ứng với 1 site.
 • Nếu khách hàng có nhiều chi nhánh có thể yêu cầu tạo nhiều site để dễ quản lý thiết bị.
 • Một email account có thể quản trị nhiều site.

2.            Adopt:

 • Là thao tác đưa thiết bị UniFi (AP, SW, Gateway…) vào Controller

3.            Set inform: http://connect.fpt.net:8080/inform

 • Thực hiện khai báo thiết bị vào controller của FPT qua tiện ích UniFi-Discover hoặc Chrom extension UBNT Discovery

          

 • Các thiết bị UniFi và Controller thông tin với nhau qua đường dẫn và port trên.
 • Đối với Local Controller (cùng mạng) đường dẫn mặc định là http://unifi:8080/infor

II.                Sử dụng UniFi Controller

1.                  Dashboard

huong-dan-su-dung-controller

 • Biểu tường tròn màu xanh lá tương trưng cho các thiết bị đang hoạt động.
  • Speed Test: Test độ trể và tốc độ đường truyền vào cổng WAN
  • WAN: tượng trưng cho UniFi Security Gateway
  • LAN: UniFi Switch
  • WLAN: UniFi Access Point
 • Đối với khách hàng có sử dụng Security Gateway: dashboard hiện đầy đủ các thông số của Controller
 • Các tính năng của UniFi Security Gateway:
  • Load Balancing 2 WAN
  • Hỗ trợ VLAN dễ dàng
  • Speed Test Online
  • Tích hợp xác thực Radius Server
  • Tích hợp tường lửa
  • Phân tích dữ liệu người dùng

2.                  SSID WiFi (Tên WiFI)

 • UniFi Controller cho phép tạo tối đa 4 SSID tên một AP.
 • “SETTINGS” / “WIRELESS NETWORKS” / “CREAT NEW WIRELESS NETWORKS” (Đối với tạo mới). Click “EDIT” nếu sửa lại tên wifi cũ

3.                  Giới hạn băng thông cho từng kết nối:

a)                Giới hạn cho tất cả các kết nối trong cùng một tên WiFi

 • “SETTINGS” / “USER GROUP” / “CREAT NEW USER GROUP” / Nhập các thông tin
 • “SETTINGS” / “WIRELESS NETWORKS” / “EDIT” tên wifi cần gán băng thông / “Advanced Options” / Chọn nhóm mình đã tạo vào “user group”
 • Kinh nghiệm: Group “Default” mặc định là không giới hạn. Cần chọn băng thông up/downtối thiểu 7 Mbps

 

b)                Giới hạn băng thông cho từng User (từng kết nối riêng biệt)

 • Vẫn thưc hiện tạo các nhóm băng thông như mục 1 ở trên. Chọn “SETTINGS” / “USER GROUP” / “CREAT NEW USER GROUP” / Nhập các thông tin
 • “CLIENTS” / Chọn thiết bị cần giới hạn băng thông / Tại cửa sổ mới chọn “Configure” / Thực hiện gán băng thông trông ô “user group”