HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI

Bài viết hướng dẫn sử dụng controller UniFi giới thiệu sơ lược những tính năng cơ bản của Controller UniFi.  Giới hạn băng thông cho từng kết nối. Cách đổi tên WiFi UniFi.

I. Hướng dẫn sử dụng bằng trình duyệt web

A.              Đăng nhập

1.            FPT Cloud UniFi Controller

Sử dụng trình duyệt web Chrome nhập vào địa chỉ : https://connect.fpt.net:8443  -> Chọn “ADVANCED” -> chọn “Proceed to connect.fpt.net(unsafe)” -> Đăng nhập vào controller bằng email đã kích hoạt.