Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

Doanh nghiệp A muốn triển khai WAN tổng hợp trong hệ thống SD-WAN để không chỉ cải thiện độ ổn định và thông lượng mạng, đồng thời cung cấp phương án dự phòng cho các ứng dụng kinh doanh quan trọng.

Ví dụ sau đây thể hiện cách cấu hình tổng hợp WAN trong môi trường SD-WAN.

Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

LƯU Ý: Tất cả địa chỉ IP và subnet đều được sử dụng như ví dụ trong bài viết này. Vui Lòng thay thế chúng bằng địa chỉ IP thực của bạn. Ví dụ này được thực hiện trên VPN300VPN100 (Firmware Version: ZLD 10.02P1).

I. Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZyXEL: Gán địa chỉ IP cho các Zone mới

Sau đây là các Zone được gán của doanh nghiệp A. Admin thêm các Sales_Agent, người đang tương tác với các khách hàng tiềm năng thông qua dịch vụ VoIP được cung cấp bởi một PBX Box. Một zone Book_Agent cũng được thêm vào để đặt các chuyến bay và khách sạn cho các chuyến công tác của các nhân viên kinh doanh.

Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

II. Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZyXEL: Thêm quy tắc Business Policy vào Profile

Doanh nghiệp A muốn triển khai tổng hợp WAN để cải thiện độ ổn định và tin cậy cho dịch vụ VoIP của nhân viên kinh doanh và dịch vụ web của các nhân viên đặt phòng. Để đạt được điều này, các quy tắc Business Policy sau đã được thêm vào hệ thống mạng.

  • Thêm một quy tắc Business Policy để kích hoạt tổng hợp WAN cho lưu lượng dữ liệu đi từ Sales_Agent tới server PBX với địa chỉ IP là 152.186.10.10 thông qua Hub A_HQ. Hãy nhớ chọn “Internet Backhault” trong mục Actions và kích hoạt Aggregation.

Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

  • Thêm một quy tắc Business Policy nữa để kích hoạt tổng hợp WAN cho lưu lượng dữ liệu đi từ Book_Agent tới trang web www.expedia.com thông qua Hub A_HQ. Hãy nhớ chọn “Internet Backhaul” và kích hoạt Aggregation.

Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZYXEL

III. Cải thiện hiệu suất mạng với giải pháp SD-WAN của ZyXEL: Thử kết quả

Thực hiện một cuộc gọi Internet từ zone Sales_Agent tới một trong các khách hàng của họ.

Ngắt kết nối WAN1 trong Branch_2, và kiểm tra xem nếu cuộc gọi có bị gián đoạn hay không bởi việc ngắt kết nối này.

Truy cập trang web www.expedia.com từ zone Book_Agent.

Ngắt kết nối WAN1 của Branch_1 và kiểm tra xem nếu các nhân viên vẫn có thể truy cập trang web.

Vấn đề có thể xảy ra

Trong quá trình thiết lập cài đặt quy tắc Business Policy, mục “Internet Backhaul” không được kích hoạt. Điều này sẽ dẫn tới lựa chọn Aggregation sẽ không xuất hiện lúc cấu hình.

Xem thêm

Link Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Namhttps://www.facebook.com/unifi.fpt/
Link Group hỗ trợ UniFihttps://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654