Cách reset USG lại mặc định như ban đầu

Cách reset USG lại mặc định như ban đầu.

1. Khôi phục bằng nút reset

Nhấn và giữ nút reset cho đến khi đèn led trên port VoIP chớp nháy liên tục và dừng lại, lúc này thả nút reset.

2. Khôi phục bằng phần mềm

Đăng nhập vào UniFi Controller, chọn Device -> chọn USG cần reset -> Chọn Configuration -> Chọn foreget this device -> chọn foreget