Cấu hình QoS (Quality of Service) trên Aruba Instant On 1830 Switch

Bài viết ngay sau đây sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình QoS (Quality of Service) trên thiết bị Aruba Instant On 1830 Switch. Cùng theo dõi nhé!

Tính năng Class of Service (CoS)

Tính năng Class of Service queueing cho phép bạn trực tiếp định cấu hình các khía cạnh nhất định của switch queueing. Điều này cung cấp các hành vi Quality of Service (QoS) cho các loại lưu lượng mạng khác nhau. Mức độ ưu tiên của một gói dữ liệu đến một giao diện có thể được sử dụng để chỉ đạo gói dữ liệu đó đến outbound CoS queue thích hợp thông qua một mapping table (bảng ánh xạ). Các đặc tính của hàng đợi CoS ảnh hưởng đến ánh xạ hàng đợi, chẳng hạn như băng thông được tối thiểu, định hình tốc độ truyền,… người dùng có thể định cấu hình ở cấp độ queue (hàng đợi) (hoặc port).

Để hiển thị ô CoS, hãy nhấp vào QoS → Class of Service trong ngăn điều hướng.

802.1p Priority Mapping 

Tính năng IEEE 802.1p cho phép ưu tiên lưu lượng ở mức MAC. Switch có thể ưu tiên lưu lượng dựa trên thẻ 802.1p được gắn vào khung frame L2. Mỗi cổng trên switch có nhiều hàng đợi để ưu tiên các gói dữ liệu nhất định hơn các gói dữ liệu khác dựa trên tiêu chí CoS mà bạn chỉ định.

Khi một gói dữ liệu được xếp hàng đợi để truyền dữ liệu đi trong một cổng, tốc độ mà nó được phục vụ sẽ phụ thuộc vào cách hàng đợi được cấu hình và có thể là lượng lưu lượng hiện có trong các hàng đợi khác của cổng. Nếu cần có sự trì hoãn, các gói dữ liệu sẽ được giữ trong hàng đợi cho đến khi trình scheduler cho phép hàng đợi truyền dữ liệu.

Sử dụng trang 802.1p Priority Mapping để gán các giá trị ưu tiên 802.1p cho các lớp lưu lượng khác nhau. Cài đặt này được áp dụng cho tất cả các giao diện trên switch.

Để hiển thị ô, hãy nhấp vào QoS → Class of Service trong ngăn điều hướng.

Cấu hình QoS trên Aruba Instant On 1830 Switch

Các trường cấu hình 802.1p Priority Mapping gồm:

  • 802.1p Priority: Giá trị ưu tiên 802.1p được ánh xạ.
  • Traffic Class: Loại lưu lượng nội bộ mà giá trị ưu tiên 802.1p tương ứng được ánh xạ tới. Giá trị mặc định cho mỗi mức ưu tiên 802.1p đều được hiển thị để bạn có thể tham khảo.

Cấu hình 802.1p CoS Mapping 

Để cấu hình ánh xạ 802.1p cho một hoặc nhiều giao diện hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn giá trị 802.1p Priority Mapping để cấu hình và chọn loại lưu lượng (traffic class) để ánh xạ tới giá trị ưu tiên 802.1p cho giao diện từ nút thả xuống.
  2. Lặp lại cho bất kỳ  802.1p Priority Mapping nào khác mà bạn muốn định cấu hình.
  3. Nhấp vào APPLY để cập nhật cấu hình Switch.

Các thay đổi của bạn có hiệu lực ngay lập tức nhưng không được giữ lại. Do đó hãy nhấn Save Configuration để lưu cấu hình.

Cấu hình giao diện CoS

Sử dụng trang Interface CoS Configuration để định cấu hình CoS mặc định cho tất cả các cổng hoặc cho một cổng cụ thể.

Để hiển thị ô Cấu hình CoS Giao diện, hãy nhấp vào Interface → CoS Configuration trong ngăn điều hướng và cuộn xuống ô Interface Cos Configuration.

Cấu hình QoS trên Aruba Instant On 1830 Switch

Các trường cấu hình giao diện CoS gồm:

  • Interface: Chọn giao diện CoS có thể định cấu hình bị ảnh hưởng bởi  Interface Shaping Rate (Tốc độ định hình giao diện).
  • Default 802.1p Priority: Đặt CoS mặc định cho giao diện.

Cấu hình CoS trên một giao diện

Để định cấu hình CoS cho tất cả các giao diện, hãy nhấp vào Edit All.

Để cấu hình CoS cho một hoặc nhiều giao diện, hãy làm như sau:

  1. Chọn từng giao diện để cấu hình và nhấp vào Edit. Nếu bạn chọn nhiều giao diện hoặc nếu bạn sử dụng nút Edit All, các cài đặt tương tự sẽ được áp dụng cho tất cả các giao diện đã chọn. Hộp thoại Edit CoS Configuration sẽ xuất hiện.

Cấu hình QoS trên Aruba Instant On 1830 Switch

  1. Chỉ định giá trị Default 802.1p Priority cho tất cả các giao diện được xác định trong (các) trường Interfaces.
  2. Nhấp vào APPLY để cập nhật cấu hình switch.

Các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức nhưng không được giữ lại khi reset switch. Do đó hãy nhấn Save Configuration để lưu cấu hình.

Vừa rồi là những giải thích về cách cấu hình QoS trên thiết bị Aruba Instant On 1830 Switch. Nếu thắc mắc bạn có thể liên hệ giải đáp qua

FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654