HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH & SỬ DỤNG APP UNIFI TRÊN SMART PHONE

I. Đăng nhập vào Cloud controller

Tiến hành tải chương trình về điện thoại vào “Play Store” tìm kiếm từ khóa “UniFi” và cài đặt APP và chạy ứng dụng -> điền các thông tin được cung cấp