HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH

Giúp người dùng cấu hình 1 hệ thống Wifi từ đơn giản đến nâng cao, hướng dẫn người quản trị có thể từng bước làm chủ được hệ thống mạng UniFi. Cung cấp cho bạn các công cụ lập kế hoạch triển khai mạng UniFi. Các bước triển khai và cấu hình theo từng chủ đề riêng biệt như: cấu hình Controller UniFi, cấu hình thiết bị Switch, cấu hình mạng WiFi, cấu hình mạng WiFi chế độ Khách.

Người dùng sẽ làm quen với hệ điều hành mở trên Mikrotik, RouterOS là hệ điều hành RouterBoard Mikrotik. Trên Router Mikrotik có tất cả các tính năng cần thiết cho hệ thống mạng: routing, firewall, Wireless (tùy model), VPN server và hơn thế nữa. Cài đặt nhanh chóng, đơn giản và giao diện dễ sử dụng.

Cung cấp cho bạn các bước để cấu hình hệ thống mạng với Aruba Instant On (Switch và WiFi). Với tiêu chí thiết kế dòng thiết bị mà đối tượng là những công ty vừa mà nhỏ không có IT nên việc cấu hình cực kì đơn giản chỉ cần 3 bước là đã hoàn thành lắp đặt. Tuy nhiên dòng Instant On này cũng được tích hợp các tính năng nâng cao của Aruba.

Trái ngược với các cấu hình truyền thống phải login vào từng thiết bị để cấu hình, bạn có thể cấu hình trước các thông số trước khi bạn có thiết bị, nhờ vào quản trị qua Cloud. Các thiết bị sẽ được đồng bộ cấu hình được thiết lập trước qua cloud nên điều kiện tiên quyết là thiết bị phải được kết nối internet.