Giới hạn băng thông cho kết nối wireless

Tổng Quan


Bài viết này cung cấp cho độc giả cách thiết lập giớ hạn băng thông cho các kết nối không dây

Các bước thực hiện :


Giới hạn băng thông cho SSID
Setting -> User Group -> tạo ra user group ( băng thông download/upload )

Đưa user group đó vào trong SSID

Giới hạn băng thông cho từng User