Thực hiện điều chỉnh giá trị RSSI

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách điều chỉnh thông số tối thiểu để đảm bảo kết nối và hỗ trợ cho việc chuyển vùng

Việc điều chỉnh thông số RSSI ( mức độ tín hiệu tối thiểu để AP chấm dứt kết nối với client ) phải theo các  bước :

1. Đánh giá cường độ tín hiệu của tất cả người dùng kết nối đến UniFi Access Ponit đó

 

2. Nếu cần thiết ta nên xem thông số của từng kết nối để đưa ra mức độ thích hợp

3. Điều chỉnh thông số RSSI :