Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

Với các thiết bị Mikrotik có hỗ trợ Wireless, mặc định sẽ có một port wlan được tạo (không thể xóa bỏ), ngoài ra có thể tạo không giới hạn số lượng virtual port Wireless LAN với các tên phát sóng SSID khác nhau.

Lưu ý, các virtual port Wireless LAN này luôn chạy trên nền card WLAN gốc (luôn hoạt động với một master port wireless chính, cùng kênh phát, cùng dãi tần) tuy nhiên vẫn có thể cấu hình riêng biệt các chức năng như cấp dãi IP khác, bridge port độc lập…

I. Cấu hình chế độ bảo mật

Mikrotik wireless router cho phép tạo các loại profile bảo mật riêng biệt, sẽ được áp đặt trong phần cấu hình card wireless.

Vào phần Wireless -> Security Profiles click chọn Add New

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

Cấu hình security profiles có nhiều tùy chọn cấu hình tùy theo mục đích sử dụng, có thể thiết lập các thông tin sau:

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

II. Cấu hình Wireless AP chính

Vào Wireless -> Interfaces chọn vào port wireless wlan1 (mặc định)

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

Cấu hình các thông số sau:

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

Để điều chỉnh công suất phát chọn vào tab Advanced Mode, kéo xuống mục cuối cùng Tx Power Mode và lựa chọn với chế độ card rates, khi này mục Tx Power sẽ cho phép tùy chỉnh công suất phát (trong phạm vi – 30dBm -> 30dBm)

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

III. Cấu hình Virtual AP Wireless

Vào Wireless -> Interfaces -> Add New chọn Virtual AP,

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

Cấu hình các thông số sau:

Hướng Dẫn Cấu Hình Wireless Mikrotik

Fanpage FPT – Thiết Bị Mạng: https://www.facebook.com/wifithietbifpt

Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777