Cách khôi phục dữ liệu thiết bị UniFi Switch Flex Mini

Bài viết này mô tả cách khôi phục UniFi Switch Flex-Mini bằng chế độ recovery. Bước đầu tiên trong quá trình khôi phục là chuẩn bị một máy chủ web Windows hoặc macOS hoặc Ubuntu/Debian Linux. Sau đó tiếp tục với hướng dẫn khôi phục sau khi hoàn tất.

Cách khôi phục dữ liệu thiết bị UniFi Switch Flex Mini

 

Cách chuẩn bị một Web Server

Trên hệ điều hành Window

 1. Tải xuống Python cho Windows (Trình cài đặt thực thi) tại đây.
 2. Mở tệp đã tải xuống và đảm bảo bạn chọn Add Python x.x to PATH trong khi cài đặt.
 3. Sau khi cài đặt Python, hãy mở Command Prompt với tư cách Administrator và xác nhận rằng Python được cài đặt chính xác bằng lệnh dưới đây:

python -V

 1. Tạo một thư mục cho Web Server bằng cách chạy các lệnh dưới đây:

mkdir c: \ webserver

cd c: \ webserver

 1. Khởi động Python web server trên port 80. Lưu ý rằng phiên bản Python có thể được tìm thấy bằng lệnh từ bước 3:

Python 3.x:

python -m http.server 80

Python 2.x:

python -m SimpleHTTPServer 80

Trên hệ điều hành macOS

 1. Tải xuống Python cho macOS tại đây.
 2. Sau khi cài đặt Python, hãy mở Terminal và xác nhận rằng Python đã được cài đặt chính xác bằng lệnh dưới đây:
python -V
 1. Tạo một thư mục cho máy chủ web bằng cách chạy các lệnh dưới đây:

cd ~

mkdir webserver

cd webserver

 1. Khởi động Python web server trên port 80. Lưu ý rằng có thể tìm thấy phiên bản Python bằng lệnh từ bước 2:

Python 3.x:

python -m http.server 80

Python 2.x:

python -m SimpleHTTPServer 80

Trên Ubuntu/Debian Lenux

 1. Cài đặt Python trên máy của bạn bằng các lệnh dưới đây:

sudo apt-get update && sudo apt-get install python3

 1. Sau khi cài đặt Python, hãy mở terminal và xác nhận rằng Python đã được cài đặt chính xác bằng lệnh dưới đây:

python_version=$(dpkg -l | grep “^ii” | awk ‘/python/{print$2}’ | grep “^python[0-9].[0-9]$” | head -n1)

sudo “${python_version}” -V

 1. Tạo một thư mục cho Web Server bằng cách chạy các lệnh dưới đây:

cd ~

mkdir webserver

cd webserver

 1. Khởi động Python Web Server trên port 80. Lưu ý rằng có thể tìm thấy phiên bản Python bằng lệnh từ bước 2:

Python 3.x:

sudo “$ {python_version}” -m http.server 80

Python 2.x:

sudo “$ {python_version}” -m SimpleHTTPServer 80

Cách khôi phục UniFi Switch Flex Mini

 1. Chuẩn bị một Web Server như đã giải thích ở trên và đặt IP của server hoặc IP máy tính thành IP tĩnh 192.168.1.99. Cách đặt IP tĩnh trên máy tính sẽ khác nhau giữa các nền tảng. Do đó hãy tìm tài liệu hướng dẫn cho sản phẩm của mình (Windows, macOS hoặc Ubuntu/Linux).
 2. Tải xuống firmware mới nhất trong phần Downloads, đổi tên tệp nhị phân thành fwupdate.bin và đặt nó vào thư mục đã được tạo trước đó (Web Server).
 3. Tắt nguồn switch bằng cách rút phích cắm khỏi nguồn điện.
 4. Nhấn nút reset của switch và giữ nó khi bạn cấp nguồn cho switch. Hãy giữ nút reset trong hơn 10 giây trong khi khởi động. Trạng thái đèn LED phải là: nhấp nháy giữa các màu xanh-trắng-off.
 5. USW-Flex-Mini sẽ được cập nhật sau một thời gian.

FPT – Thiết Bị Mạng