Các trang hỗ trợ người dùng Aruba Instant On 1830 Switch

Bài viết này sẽ cung cấp cho mọi người thông tin về các trang web hỗ trợ chính thống từ hãng Aruba Instant On. Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc tham khảo các thông tin về sản phẩm, cấu hình sản phẩm,… bạn có thể truy cập để được hỗ trợ trực tiếp từ hãng. 

Các trang hỗ trợ người dùng Aruba Instant On 1830 Switch

Các trang web chính của Aruba Instant On

Dưới đây là danh sách các trang web chính thống từ hãng Aruba mà bạn có thể sử dụng để tham khảo:

 • Trang Instant On chính:

https://www.arubainstanton.com/ 

 • Trang Support

https://support.arubainstanton.com/

 • Trang diễn đàn thảo luận và cung cấp các kiến thức nền tảng:

https://community.arubainstanton.com/ 

 • Trang các bản tin bảo mật

https://www.arubanetworks.com/support-services/security-bulletins/ 

 • Trang end-user license agreement:

https://www.arubainstanton.com/eula/ 

 • Trang thông tin liên lạc hỗ trợ:

https://www.arubainstanton.com/contact-support/ 

Cách truy cập vào trang hỗ trợ Aruba Support

Để truy cập vào trang Aruba Support, hãy truy cập đường link sau: https://www.arubanetworks.com/support-services/ 

Lưu ý là bạn cần chuẩn bị đủ các thông tin sau đây trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ:

 • Số đăng ký hỗ trợ kỹ thuật (nếu có)
 • Tên sản phẩm, kiểu máy hoặc phiên bản và sê-ri number
 • Tên hệ điều hành và phiên bản hệ điều hành
 • Phiên bản firmware
 • Các thông báo lỗi
 • Các report và nhật ký log cụ thể của sản phẩm
 • Sản phẩm hỗ trợ hoặc các linh kiện bổ trợ
 • Sản phẩm hoặc linh kiện của bên thứ ba

Cách truy cập vào trang Update

Để tải xuống các bản cập nhật sản phẩm, hãy truy cập vào Aruba Support Portal theo đường link sau:

https://asp.arubanetworks.com/downloads 

Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm của mình trong Aruba Support Portal, bạn có thể cần phải tìm kiếm tại My Networking, nơi có thể tìm thấy các sản phẩm mạng cũ hơn thông qua đường link:

www.hpe.com/networking/software 

Để xem và cập nhật các quyền của bạn cũng như để liên kết các hợp đồng và bảo hành, hãy truy cập Hewlett Packard Enterprise Support Center theo đường link:

www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials 

Lưu ý: Quyền truy cập vào một số bản cập nhật có thể yêu cầu quyền sử dụng sản phẩm khi truy cập thông qua Hewlett Packard Enterprise Support Center. Bạn phải thiết lập HP passport với các quyền liên quan.

Một số sản phẩm phần mềm cung cấp cơ chế truy cập các bản cập nhật phần mềm thông qua giao diện sản phẩm. Xem lại tài liệu sản phẩm của bạn để xác định phương pháp cập nhật phần mềm được đề xuất.

Để đăng ký eNewsletters và nhận các cảnh báo cập nhật hãy truy cập tại: 

www.hpe.com/support/e-updates 

Trang thông tin bảo hành

Để xem thông tin bảo hành cho sản phẩm của bạn, hãy truy cập vào địa chỉ:

 https://www.hpe.com/support/NetworkingWarranties.

Thông tin về các quy định

Để xem thông tin quy định cho sản phẩm của bạn, hãy xem thông tin an toàn và tuân thủ cho Server, Storage, Power, Networking, and Rack Products có sẵn tại Hewlett Packard Enterprise.

Trung tâm hỗ trợ: www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts 

Thông tin về các quy định bổ sung

Hewlett Packard Enterprise cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin về các hóa chất trong sản phẩm khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý như REACH (Quy định EC số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu). Báo cáo thông tin hóa học cho sản phẩm này có thể được tìm thấy tại: www.hpe.com/info/reach 

Để biết thông tin về môi trường và an toàn của sản phẩm Hewlett Packard Enterprise và dữ liệu tuân thủ bao gồm RoHS và REACH, truy cập tại: 

www.hpe.com/info/ecodata 

Để biết thông tin về môi trường của Hewlett Packard Enterprise, bao gồm các chương trình tái chế sản phẩm và hiệu quả năng lượng của công ty, hãy xem tại: 

www.hpe.com/info/enosystem 

Trang Feedback các tài liệu

Hewlett Packard Enterprise cam kết cung cấp tài liệu đáp ứng nhu cầu của bạn. Để giúp cải thiện các tài liệu hướng dẫn, hãy gửi bất kỳ lỗi, đề xuất hoặc nhận xét nào đến Documentation Feedback (docsfeedback@hpe.com). Khi gửi feedback, bạn hãy gửi nó bao gồm tiêu đề tài liệu, số phần, ấn bản và ngày xuất bản ở trang bìa trước của tài liệu. Đối với các nội dung hỗ trợ online, hãy gửi kèm bao gồm tên sản phẩm, phiên bản sản phẩm, ấn bản trợ giúp và ngày xuất bản trên trang thông báo pháp lý.

Bên trên là tổng hợp các trang web hỗ trợ người dùng của Aruba Instant On mà bạn có thể tham khảo để được hỗ trợ cũng như gửi các phản hồi. Ngoài ra, nếu gặp phải các vấn đề về kỹ thuật trong quá trình sử dụng sản phẩm được phân phối từ FPT, bạn có thể liên hệ hỗ trợ qua

FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654