Khả năng chịu tải của Cloud Key

 Khả năng chịu tải của cloud key UniFi

Cloud key là thiết bị controller quản trị các thiết bị mạng UniFi. Cloud key không giới hạn số lượng thiết bị và số lượng client kết nối nhưng do thiết kế phần cứng của cloud key có hạn nên chúng ta cần phải giới hạn lại thiết bị cần quản lý để cloud key có thể hoạt động tốt. Dưới đây là khuyến nghị số lượng thiết bị và client kết nối vào 1 cloud key

1.Cloud Key Gen.1 (UC-CK)

 • 1 USG (Gateway)
 • 1 USW (Switch)
 • 23 UniFi Access Point
 • 1000 kết nối đồng thời

Thiết bị controller UniFi Cloud Key 1

2. Cloud Key Gen.2 (UCK-G2)

 • 1 USG (Gateway)
 • 10 USW (Switch)
 • 40 UniFi Access Point
 • 2000 kết nối đồng thời

Thiết bị controller unifi cloud key gen2

 1. Cloud Key Gen.2 Plus (UCK-G2-plus)
 • 1 USG (Gateway)
 • 10 USW (Switch)
 • 40 UniFi Access Point
 • 2000 kết nối đồng thời
 • 20 Cameras (UniFi Protect Only)*
 • 15 Cameras (UniFi Protect & UniFi Network)**

UniFi Cloud Key Gen2 Plus

*Số lượng Cameras được sử dụng với chất lượng 1080P khi sử dụng UniFi Protect

** Số lượng Cameras được sử dụng với chất lượng 1080P khi sử dụng kết hợp UniFi Protect và UniFi Network

—————————–

Fanpage FPT – Thiết Bị Mạng: https://www.facebook.com/wifithietbifpt

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654