Mô hình kết nối UniFi vào mạng

Mô hình kết nối UniFi vào mạng

Bước 1 : Cung cấp cho quản trị Cloud Controller các thông tin để tạo SITE quản lý các WIFi

– Thông tin mail của người quản trị SITE ( để kích hoạt tài khoản qua mail)

– Thông tin về SITE ( tên công ty hoặc cá nhân )

Bước 2 : Kết nối nguồn với WiFi UniFi

– Kết nối cáp mạng ( đủ 8 sợi ) từ WiFi UniFi đến port POE trên Adaptor

– Kết nối cáp mạng từ port LAN trên Adaptor đến port mạng trên Router

– Kết nối Adaptor vào lưới điện

 

Bước 3 : Kết nối các thiết bị theo mô hình bên dưới