Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Đường Trunks cho phép tập hợp nhiều liên kết Ethernet song công thành một liên kết logic duy nhất. Các thiết bị mạng xem tập hợp này là một liên kết duy nhất, điều này giúp tăng khả năng chịu lỗi và gia tăng thông lượng bằng cách cung cấp khả năng chia sẻ tải. Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người cách định cấu hình đường trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch.

Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Giao diện đường Trunk

 • Giao diện động (Dynamic) — Trunk động sử dụng Giao thức LACP (chuẩn IEEE 802.3ad). Một cổng hỗ trợ LACP sẽ tự động phát hiện sự hiện diện của các thiết bị chuyển mạch hỗ trợ LACP và trao đổi data unit của giao thức LACP với các liên kết trong đường trunk. Các PDU chứa thông tin về mỗi liên kết và cho phép trung kế duy trì chúng.
 • Giao diện Tĩnh (Static) — Trunk tĩnh được quản trị viên gán cho một nhóm Trunk. Các thành viên không trao đổi dữ liệu LACP. Đường trunk tĩnh không yêu cầu hệ thống partner tổng hợp các cổng thành viên của nó. Đây là loại trunk mặc định.

Tất cả các member (thành phần) của một đường Trunk phải tham gia vào các giao thức giống nhau. Giao diện trunk tĩnh không yêu cầu hệ thống partner tổng hợp các cổng thành viên của nó.

Từ góc độ hệ thống, Trunk được coi như một cổng vật lý. Trunk và một cổng vật lý sử dụng các thông số cấu hình giống nhau cho các thông số như: bật/tắt quyền quản trị, ưu tiên cổng và chi phí đường dẫn.

Lỗi Trunk của một hoặc nhiều liên kết không làm dừng lưu lượng truy cập. Khi không thành công, lưu lượng sẽ được ánh xạ tới một liên kết và sẽ được tự động gán lại cho các liên kết còn lại của đường trunk. Tương tự như vậy, khi các liên kết được thêm vào đường trunk thì lưu lượng truy cập hiện tại có thể tự động chuyển sang một link member khác trong đường trunk. Trước khi chuyển lưu lượng truy cập, hệ thống đảm bảo các reordered frames (khung được sắp xếp lại) không tồn tại.

Khi một liên kết được thêm vào một đường trunk, nó vẫn giữ nguyên cấu hình của nó. Tuy nhiên cấu hình này không hoạt động. Sau khi liên kết bị xóa khỏi trung kế, tất cả các cài đặt cấu hình giao diện sẽ hoạt động.

Để hiển thị trang này, hãy nhấp vào Switching → Trunk Configuration.

Lưu ý: Đường trunk đôi khi được gọi là link aggregation groups (LAG) hoặc port-channels.

Bảng đồ họa

Phần trên cùng của trang Trunk Configuration sẽ hiển thị hình ảnh đại diện cho bảng điều khiển phía trước Switch.

Chế độ xem bảng điều khiển này có một màn hình hiển thị các cổng, mỗi cổng có trạng thái hiện tại của nó. Các cổng Trunk cũng hiển thị ID Trunk.

Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Bấm vào một trunk member trong màn hình này để mở trang Trunk Configuration.

Cấu hình chung

Bạn có thể sử dụng trang Global Configuration để chọn hashing algorithm (hàm băm) được sử dụng để phân phối tải lưu lượng giữa các cổng vật lý của đường trục trong khi vẫn bảo toàn thứ tự gói theo luồng. Hàm băm sử dụng các thuộc tính gói khác nhau để xác định cổng ra vật lý. Cài đặt này là cài đặt chung và ảnh hưởng đến tất cả các đường Trunk của hệ thống.

Các bộ thuộc tính sau đây có thể được sử dụng để tính toán hàm băm:

 • Các trường Source, Destination MAC, IP và TCP/UDP Port
 • Source, Destination MAC
 • Source, Destination MAC và IP (đây là mặc định)

Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Các trường cấu hình chung của cấu hình đường Trunk

 • Load Balance (Cân bằng tải): Đây là các tùy chọn cân bằng tải:
  • Source/Destination MAC-IP-TCP/UDP Port 
  • Source/Destination MAC 
  • Source/Destination MAC-IP

Bấm APPLY để cập nhật cấu hình đường Trunk 

Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Bạn có thể sử dụng trang Trunk Configuration để xem và chỉnh sửa đường trunk. Số lượng trunk trên hệ thống là cố định và theo mặc định không có cổng member nào trong đường trunk. Bạn có thể bật, tắt và chỉnh sửa các cài đặt cho từng đường Trunk.

Để truy cập cấu hình đường Trunk, bấm Switching → Trunk Configuration trong ngăn điều hướng.

Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Các trường cấu hình Trunk

 • Trunk: Trunk ID.
 • Description: Mô tả trunk (nếu có), được liên kết với giao diện để giúp xác định nó.
 • Type Trunks có thể là động hoặc tĩnh, nhưng không phải cả hai:
  • LACP — Giao thức Link Aggregation Control Protocol (LACP, IEEE tiêu chuẩn 802.3ad). Một cổng LACP sẽ được bật để tự động phát hiện sự hiện diện của các thiết bị mạng có khả năng tổng hợp khác trong hệ thống và trao đổi dữ liệu giao thức LACP với liên kết trong đường trunk. Các giao diện dữ liệu chứa thông tin về mỗi liên kết và cho phép đường trunk duy trì chúng.
  • Static — Trung kế tĩnh được quản trị viên gán cho một gói. Các member không trao đổi LACPDU. Đường trunk tĩnh không yêu cầu hệ thống partner tổng hợp các cổng thành viên của nó. Đây là loại cổng mặc định.
 • Admin Mode: đường trunk có thể được bật hoặc tắt về mặt quản trị. Cài đặt này được bật theo mặc định.
 • Link Status: Cho biết trạng thái hoạt động của giao diện đường trunk, có thể là Up, Up (SFP) đối với các cổng có bộ thu phát SFP được cài đặt hoặc Down.
 • Members: Các cổng là thành phần của đường trục. Theo mặc định, không có cổng nào thuộc đường trunk.
 • Active Ports: Các cổng là member tham gia tích cực của một đường trunk. Một member port bị vô hiệu hóa về mặt hoạt động hoặc quản trị hoặc không có liên kết không phải là một cổng đang hoạt động.

Sửa đổi cài đặt đường Trunk

Để sửa đổi một đường Trunk, hãy chọn nó và nhấp vào Edit. Trang Edit Trunk Configuration sẽ được hiển thị:

Cấu hình đường Trunk trên Aruba Instant On 1830 Switch

Các trường chỉnh sửa cấu hình Trunk

 • Trunk: ID trunk.
 • Admin Mode: Bật hoặc tắt quản trị đường trunk.
 • Description: Nhập mô tả cho đường trunk.
 • STP Mode: Chế độ giao thức STP Mode Protocol (STP) của trunk. Khi được kích hoạt, đường trunk sẽ tham gia vào hoạt động STP để giúp ngăn chặn các vòng lặp mạng (network loops). Đây là trường chỉ được phéo đọc và không được chỉnh sửa. Sử dụng ô  CST Configuration để đặt chế độ TRUNK STP. Theo mặc định, chế độ STP được bật.
 • Port Membership: Danh sách bên trái hiển thị các cổng không phải là member của đường trunk. Danh sách bên phải hiển thị các cổng là thành viên của đường trục. Bạn có thể sử dụng các mũi tên để di chuyển các cổng giữa danh sách.
 • Trunk Type: Chọn Static cho trunk tĩnh. Chọn LACP cho trunk động.

Những lưu ý sau khi định cấu hình đường trunk và trunk members:

 • Tất cả các cổng trong một đường trunk phải có cùng tốc độ song công.
 • Một cổng được thêm vào đường trunk vẫn giữ cấu hình VLAN của nó dưới dạng cấu hình “shadow”, có nghĩa là cấu hình VLAN của cổng không hoạt động trong khi cổng là member của đường trunk. Một Khi cổng được gỡ bỏ khỏi đường trunk, cấu hình VLAN của cổng sẽ hoạt động.
 • Khi các cổng là thành viên của đường trunk, chúng đảm nhận cấu hình STP cho đường trunk. Khi các cổng được gỡ bỏ khỏi đường trunk, chúng sẽ tiếp nhận các trạng thái STP đã được cấu hình trước đó.

Nhấp vào APPLY để lưu bất kỳ thay đổi nào đối với thân cây hiện đang được chọn. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.

Vừa rồi là những hướng dẫn về cách để định cấu hình đường Trunk cho Aruba Instant On 1830 Switch bằng ứng dụng Aruba Instant On. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ giải đáp qua

FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654