Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1830 Switch

Bạn có thể sử dụng trang Dashboard (Bảng điều khiển) trên ứng dụng web và ứng dụng di động Aruba Instant On để hiển thị và định cấu hình thông tin cơ bản về hệ thống và sử dụng trình hướng dẫn cấu hình thiết bị.

Tổng quan về trang Dashboard

Trang Dashboard hiển thị thông tin cơ bản như hiển thị đồ họa của switch, tên và mô tả switch có thể định cấu hình, thời gian hệ thống và thông tin về switch bao gồm phiên bản phần mềm và hệ điều hành. Trang này cũng hiển thị thống kê sử dụng tài nguyên và cho phép bạn bật đèn LED định vị switch.

Trang này cũng hỗ trợ trình hướng dẫn cấu hình sau:

Hướng dẫn bắt đầu

  • Trang này được hiển thị khi bạn đăng nhập lần đầu tiên hoặc khi bạn nhấp vào Dashboard trong ngăn điều hướng.
  • Dashboard được tạo thành từ các ô khác nhau, mỗi ô chứa các thông tin khác nhau về switch. Mỗi ô được mô tả như bên dưới.

Hiển thị đồ họa (Graphical Display)

Phần trên cùng của trang Dashboard hiển thị phần trình bày bằng đồ họa của bảng điều khiển phía trước switch. Chế độ xem bảng điều khiển này có một màn hình hiển thị các cổng và mỗi cổng sẽ hiển thị trạng thái hiện tại của nó.

Nhấp vào một cổng trong màn hình này, để mở trang Switching > Port Configuration (Định cấu hình cổng).

Để biết thêm thông tin, hãy xem Switch Panel View.

Thông tin hệ thống (System Information)

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch
Các trường thông tin hệ thống

Giờ hệ thống

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch
Trường thời gian hệ thống

Thông tin thiết bị – Device Information

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch
Các trường thông tin thiết bị

Sử dụng tài nguyên hệ thống – System Resource Usage

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch
Các trường sử dụng tài nguyên hệ thống

Định vị thiết bị

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch
Trường định vị thiết bị

Hướng dẫn Bắt đầu – Getting Started Wizard

Nhấp vào nút GETTING STARTED WIZARD để mở Trình hướng dẫn bắt đầu để dẫn bạn qua các giai đoạn cấu hình ban đầu của các tính năng quản lý cơ bản của Dòng Aruba Instant On 1830 Switch.

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Đây là các bước mà trình hướng dẫn sẽ đưa bạn qua.

  • Bước 1 – Màn hình giới thiệu. Nhấp vào nút NEXT để tiếp tục với trình hướng dẫn cấu hình.
  • Bước 2 – Thông tin thiết bị, nhập Tên Hệ thống (System Name), Vị trí Hệ thống (System Location) và Thông tin liên hệ Hệ thống (System Contact) để giúp xác định thiết bị. Nhấp vào NEXT để chuyển đến màn hình tiếp theo trong trình hướng dẫn cấu hình.
  • Bước 3 – Địa chỉ IP. Thiết lập giao diện IP. Để biết thêm thông tin về các trường trong màn hình này, hãy xem Trường thiết lập IPv4. Nhấp vào NEXT để chuyển đến màn hình tiếp theo trong trình hướng dẫn cấu hình.
  • Bước 4 – Giờ Hệ thống. Thiết lập đồng hồ thiết bị. Để biết thêm thông tin về các trường trong màn hình này, hãy xem Trường cấu hình thời gian. Nhấp vào NEXT để chuyển đến màn hình tiếp theo trong trình hướng dẫn cấu hình.
  • Bước 5 – Tóm tắt. Màn hình này trình bày chi tiết các thay đổi đã được định cấu hình. Nhấp vào  APPLY để áp dụng các thay đổi cho phiên tiếp theo. Nhấp vào CLOSE để đóng trình hướng dẫn.

Màn hình tiếp theo hiển thị rằng tất cả các bước đã được thực hiện và cấu hình thành công.

Người dùng đang hoạt động – Active Users

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch

Giao diện bảng điều khiển Dashboard Aruba Instant On 1930 Switch
Các trường người dùng đang hoạt động

Kết luận

Vừa rồi là tổng quan về trang bảng điều khiển Dashboard cho Aruba Instant On 1830 Switch trên ứng dụng Aruba Instant On mà người dùng có thể thao tác trên thiết bị Switch của mình. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ để được giải đáp qua

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654