Hướng Dẫn Cấu Hình Giới Hạn Băng Thông Trên Router Mikrotik

Vào Queues -> Simple Queues chọn Add New

Hướng Dẫn Cấu Hình Giới Hạn Trên Băng Thông Trên Router Mikrotik

Cấu hình IP quy định giới hạn băng thông như sau:

Hướng Dẫn Cấu Hình Giới Hạn Trên Băng Thông Trên Router Mikrotik

 

Có thể cấu hình quy định băng thông cho một nhóm địa chỉ IP cùng lúc,

Hướng Dẫn Cấu Hình Giới Hạn Trên Băng Thông Trên Router Mikrotik

Hoặc quy định giới hạn băng thông cho cả một lớp mạng,

Hướng Dẫn Cấu Hình Giới Hạn Trên Băng Thông Trên Router Mikrotik

Lưu ý, ở đây cũng cho phép quy định giới hạn băng thông chỉ khi truy cập tới một địa chỉ IP hay lớp mạng xác định (có thể là IP của các website hoặc nội bộ).

Hướng Dẫn Cấu Hình Giới Hạn Trên Băng Thông Trên Router Mikrotik

Link Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Nam: https://www.facebook.com/unifi.fpt/
Link Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777