Adopt và quản lý UniFi Access Point ở lớp mạng Layer 3

Tổng quan

Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách adopt vào controller ở lớp mạng L3

Có 2 cách để thực hiện (máy tính và UniFi Access Point phải cùng mạng )

Dùng chương trình Unifi Discover

1. Download chương trình controller về cài đặt trên máy link : https://www.ubnt.com/download/unifi  ( phải update java phiên bản mới nhất trước)

2. vào:  start menu -> all apps -> tìm đến foder ubiquiti unifi -> chọn mở unifi discover

3. chờ chương trình scan ra wifi sau đó chọn Manage-> hiện ra cửa sổ mới -> sửa lại đường dẫn inform URL thành http://ip-of-controller:8080/inform -> chọn Adopt

4. Đăng nhập vào controller chọn Device -> sau đó Adopt

Dùng SSH trực tiếp vào AP

Trước hết ta phải biết IP của UniFi Access Point sau đó dùng Putty SSH vào UniFi Access Point ( user/pass mặc định ubnt/ubnt )

 

Nhập vào : set-inform http:// ip của controller:8080/inform -> enter

                                                                                               

Đăng nhập vào controller phần Device chọn adopt -> xong