Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Băng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Hướng dẫn cách đặt SSID tách biệt 2 băng tần sóng 5GHZ và 2.4GHZ cho Firmware Controller 6.0.20 trở lên. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách đặt SSID cho firmware controller từ phiên bảng 6.0.xx trở về sau, tách biệt 2 băng tần sóng và đặt SSID riêng cho từng thiết bị phát wifi UniFi.

***Lưu ý : Các thiết bị phát wifi UniFi đã được adopt và online lên controller.

Ở đây mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình UniFi đặt tên wifi phát sóng 2.4GHZ

Bước 1: Tạo SSID 2.4ghz đặt pass và tạo Group chọn thiết bị phát wifi UniFi sẽ phát tên wifi

Vào setting -> Wereless Networks -> create new wireless network

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Name/ssid : đặt tên wifi phát sóng ví dụ: KhoaCD 2.4GHZ

Network : chọn LAN

Advanced options

Wifi band : chọn tần sóng wifi muốn phát (2.4GHZ)

Chọn Create new AP Group : tạo tên group gán cho AP phát tên wifi này

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Đặt tên group như hình (a) sau đó chọn thiết bị muốn phát tên wifi này : save AP group

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Sau khi ra lại giao diện wireless network nhớ SAVE lại thêm 1 lần nữa để AP nhận cấu hình.

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Bước 2 : Đối với sóng 5GHZ giống y như Bước 1 tạo 1 tên SSID 5ghz và đặt tên groub mới

Vào setting -> Wereless Networks -> create new wireless network

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Name/ssid : đặt tên wifi phát sóng ví dụ: KhoaCD 5.GHZ

Network : chọn LAN

Advanced options

WiFi band : chọn tần sóng wifi muốn phát (5.GHZ) còn chọn both là chế độ chọn 2 kênh sóng cho 1 SSID

Chọn Create new AP Group : tạo tên group gán cho AP phát tên wifi này.

Đặt tên group như hình (b) sau đó chọn thiết bị muốn phát tên wifi này : save AP group

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

Sau khi ra lại giao diện wireless network nhớ SAVE lại thêm 1 lần nữa để AP nhận cấu hình.

Hướng Dẫn Cách Đặt SSID Tách Biệt 2 Bằng Tần Sóng 5GHZ và 2.4GHZ

***Lưu ý: nhớ bỏ chọn ALL APS trong phần broadcassting APS.

Chúc các bạn thành công.

Fanpage FPT – Thiết Bị Mạng: https://www.facebook.com/wifithietbifpt

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777