Hướng dẫn update firmware 3.9.3.7537 để vá lỗi bảo mật WPA2

Bước 1  Tắt chức năng Auto update

Vào Setting -> SITE -> bỏ check “Automatically upgrade firmware” -> Apply changes

Bước 2. Copy link firmware 

Vào trang web  https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/FIRMWARE-3-9-3-7537-for-UAP-USW-has-been-released/ba-p/2099365  ( chọn firmware tương úng cho các model thiết bị của mình ) . Kích chuột phải vào firmware cần -> chọn Copy link Location.

 

Bước 3 . Upgarde firmware cho thiết bị

Vô Controller chọn thiết bị cần update firmware: Device -> chọn thiết bị -> Configuration -> Manage Device -> pass vào ô ULR của Custom upgrade -> chọn custom upgrade

 

Bước 4 : Chờ Kết quả ( nếu vẫn chưa được tiến hành làm lại từ bước 2 ) –>> Xong

 

***Lưu ý : các dòng  cần  update firmware để vá lỗi bảo mật WPA2

Model

Firmware Link

MD5 Checksum Link

UAP-AC-LITE
UAP-AC-LR
UAP-AC-PRO
UAP-AC-M
UAP-AC-M-PRO
UAP-AC-IW
UAP-AC-IW-PRO

Binary

MD5

UAP-AC-HD
UAP-AC-SHD

Binary

MD5

UAP
UAP-LR
UAP-Outdoor
UAP-Outdoor5

Binary

MD5

UAP v2
UAP-LR v2

Binary

MD5

UAP-PRO

Binary

MD5

UAP-Outdoor+

Binary

MD5

UAP-IW

Binary

MD5

 

Link Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Nam: https://www.facebook.com/unifi.fpt/
Link Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028-7300-2222  Số máy lẻ: 89777