Hướng dẫn update firmware 3.9.3.7537 để vá lỗi bảo mật WPA2

Bước 1  Tắt chức năng Auto update

Vào Setting -> SITE -> bỏ check “Automatically upgrade firmware” -> Apply changes