Quản lý sóng Radio vô tuyến, Gán IP, VLAN, Giới hạn băng thông trên Aruba Instant On 

Tab Tùy chọn khác (More Options) trong ứng dụng Aruba Instant On dành cho thiết bị di động hoặc tab Options trong ứng dụng web cho phép bạn định cấu hình giới hạn băng thông internet cùng với việc gán IP và VLAN cho máy khách trên mạng nhân viên hoặc mạng khách. Để định cấu hình các tùy chọn này:

 • Trong ứng dụng dành cho thiết bị di động — Chọn mạng nhân viên (employee network) hoặc mạng khách (guest network) và nhấn vào More Options trong menu thả xuống
 • Trong ứng dụng web — Chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách, sau đó nhấp vào tab Options.

Các tùy chọn cài đặt trên ứng dụng Aruba Instant On 

Chỉ định IP và VLAN

Cài đặt IP và VLAN trong ứng dụng web và ứng dụng di động Aruba Instant On cho phép bạn định cấu hình DHCP và NAT nội bộ/bên ngoài cho máy khách trên mạng nhân viên hoặc mạng khách. Bạn có thể định cấu hình một trong các cài đặt sau trên thiết bị của mình:

 • Same as local network (Mặc định) —Cài đặt này được gọi là chế độ Cầu nối – Bridged Mode). Khách hàng sẽ nhận được địa chỉ IP do dịch vụ DHCP cung cấp trên mạng cục bộ. Tùy chọn này được bật theo mặc định cho mạng nhân viên. Để định cấu hình một VLAN trên mạng nhân viên, hãy trượt nút gạt bên cạnh Assign a VLAN to your network ở bên phải và nhập VLAN ID.
 • Specific to this network — Cài đặt này được gọi là chế độ NAT. Khách hàng sẽ nhận được địa chỉ IP do thiết bị Instant On của bạn cung cấp. Nhập địa chỉ IP cơ sở của Instant On AP và chọn giới hạn máy khách từ danh sách Mặt nạ mạng con (Subnet mask) thả xuống. Tùy chọn này được bật theo mặc định cho các mạng khách

LƯU Ý: Tùy chọn Assign a VLAN to your network sẽ không xuất hiện nếu Instant On AP được định cấu hình làm Bộ định tuyến trong mạng của bạn.

Giới bạn băng thông mạng

Các tùy chọn cài đặt trên ứng dụng Aruba Instant On 

Việc tiêu thụ băng thông cho nhân viên hoặc mạng khách có thể bị giới hạn dựa trên địa chỉ MAC của máy khách. Giới hạn đã định cấu hình sẽ được duy trì ngay cả khi máy khách chuyển vùng từ AP này sang AP khác trong mạng.

Để định cấu hình giới hạn băng thông trên ứng dụng Aruba Instant On, hãy làm theo các bước sau:

Đối với ứng dụng di động

 1. Chọn một mạng nhân viên từ Danh sách Network.

Nhấn vào ô Network trên trang chủ Instant On và chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách từ danh sách.

 1. Điều hướng đến trang Options.

Chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách và nhấn vào More Options từ menu thả xuống.

 1. Đặt giới hạn sử dụng băng thông trên Aruba Instant On.

Nhấn vào Bandwidth Usage và di chuyển thanh trượt để đặt giới hạn tốc độ cho mạng nhân viên hoặc mạng khách. Giới hạn được đặt theo mặc định là không giới hạn (Unlimited).

Các giới hạn tốc độ khả dụng là:

 • 1 Mb / giây — Phù hợp với email, VoIP, lướt web, nghe nhạc và mạng xã hội.
 • 5 Mb / giây — Thích hợp cho các trò chơi trực tuyến, hội nghị truyền hình và phát video trực tuyến.
 • 10 Mb / giây — Phù hợp với phát trực tuyến video HD.
 • 25 Mb / giây — Phù hợp với phát trực tuyến video 4K.
 • Không giới hạn — Không giới hạn việc sử dụng Internet cho mỗi khách hàng.
 1. Lưu cấu hình

Các thay đổi được lưu tự động. Nhấn vào mũi tên quay lại để quay lại trang mạng nhân viên hoặc trang chi tiết mạng khách.

Đối với ứng dụng web

 1. Chọn một mạng nhân viên từ Danh sách Network.

Nhấp vào ô Network trên trang chủ Instant On. Trang Network được hiển thị. Nhấp vào mũi tên bên cạnh mạng nhân viên hoặc khách hoặc để xem các thông số cấu hình.

 1. Điều hướng đến trang Options.

Chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách và sau đó nhấp vào tab Options.

 1. Đặt giới hạn sử dụng băng thông trên Aruba Instant On.

Trong Bandwidth Usage, hãy di chuyển thanh trượt để đặt giới hạn tốc độ cho mạng nhân viên hoặc mạng khách. Giới hạn được đặt theo mặc định là không giới hạn (Unlimited).

Các giới hạn tốc độ khả dụng là:

 • 1 Mb / giây — Phù hợp với email, VoIP, lướt web, nghe nhạc và mạng xã hội.
 • 5 Mb / giây — Thích hợp cho chơi trò chơi trực tuyến, hội nghị truyền hình và phát video trực tuyến.
 • 10 Mb / giây — Phù hợp với phát trực tuyến video HD.
 • 25 Mb / giây — Phù hợp với phát trực tuyến video 4K.
 • Không giới hạn — Không giới hạn việc sử dụng Internet cho mỗi khách hàng.
 1. Lưu cấu hình

Nhấp Save để lưu cấu hình

Radio sóng vô tuyến

Cài đặt radio trong ứng dụng web và ứng dụng Aruba Instant On cho phép bạn định cấu hình tần số vô tuyến cho mạng không dây của mình.

Để định cấu hình tần số vô tuyến, hãy làm theo các bước sau:

Đối với ứng dụng di động

 1. Chọn mạng nhân viên từ danh sách Network.

Nhấp vào ô Network trên trang chủ Instant On. Trang Network được hiển thị. Nhấp vào mũi tên bên cạnh mạng nhân viên hoặc khách hoặc để xem các thông số cấu hình.

Điều hướng đến trang Options. Chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách và nhấn vào More Options từ menu thả xuống.

 1. Định cấu hình cài đặt radio.

Nhấn vào Wireless options và chọn tần số vô tuyến khả dụng trong tab Radio. Tần số được đặt thành 2,4 GHz và 5 GHz theo mặc định.

Các tần số có sẵn là:

 • 2,4 GHz và 5 GHz (mặc định) – AP sẽ phát sóng không dây trên tần số vô tuyến 2,4 GHz hoặc 5 GHz.
 • Chỉ sử dụng duy nhất tần số 2,4 GHz — AP sẽ chỉ phát mạng không dây trên tần số vô tuyến 2,4 GHz.
 • Chỉ sử dụng duy nhất tần số 5 GHz — AP sẽ chỉ phát sóng mạng không dây trên tần số vô tuyến 5 GHz.
 1. Lưu cấu hình.

Các thay đổi được lưu tự động. Nhấn vào mũi tên quay lại để quay lại trang chi tiết mạng nhân viên hoặc mạng khách.

Đối với ứng dụng Web

 1. Chọn mạng nhân viên từ danh sách Network.

Nhấn vào ô Network trên trang chủ Instant On và chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách từ danh sách mạng.

Điều hướng đến trang Options. Chọn mạng nhân viên hoặc mạng khách và sau đó nhấp vào tab Options.

 1. Định cấu hình cài đặt radio.

Trong Radio, hãy chọn tần số radio. Tần số được đặt thành 2,4 GHz và 5 GHz theo mặc định.

Các tần số có sẵn là:

 • 2,4 GHz và 5 GHz (mặc định) — AP sẽ phát sóng mạng không dây trên tần số vô tuyến 2,4 GHz hoặc 5 GHz.
 • Chỉ sử dụng duy nhất tần số 2,4 GHz — AP sẽ chỉ phát mạng không dây trên tần số vô tuyến 2,4 GHz.
 • Chỉ sử dụng duy nhất tần số 5 GHz — AP sẽ chỉ phát sóng mạng không dây trên tần số vô tuyến 5 GHz.
 1. Lưu cấu hình.

Nhấp vào Save để lưu cấu hình

Mở rộng phạm vi tần số 2,4 GHz

Aruba Instant On cho phép bạn bật hoặc tắt tốc độ 802.11b từ mạng bằng cách sử dụng nút chuyển đổi Extend 2.4 GHz range (Mở rộng phạm vi 2,4 GHz). Theo mặc định, tốc độ 802.11b bị tắt cho tất cả các mạng. Để bật tùy chọn này, hãy trượt công tắc chuyển đổi sang bên phải. Điều này cho phép các máy khách 2,4 GHz ở xa có thể kết nối với mạng với tốc độ dữ liệu thấp hơn.

LƯU Ý: Bật tùy chọn này có thể làm chậm hiệu suất mạng.

Kết luận

Bạn có thể thực hiện các tùy chọn gán IP, giới hạn băng thông Internet một cách đơn giản và nhanh chóng với ứng dụng Aruba Instant On. Mọi thắc mắc, bạn có thể liên hệ giải đáp qua

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654