UniFi – Định cấu hình Port Remapping trên UDM Pro và USG

Tính năng Port Remapping trên các thiết bị UniFi Dream Machine Pro (UDM Pro) và UniFi Security Gateway (USG) được sử dụng để định cấu hình các uplink của ISP là WAN1 và WAN2. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách định cấu hình tính năng Port Remapping trên UDM và USG. 

Các cấu hình cổng được hỗ trợ

– UDM-Pro:

  • 2 cổng WAN (1 RJ45 / 1 SFP +)

– USG-Pro:

  • 1 cổng WAN + 3 cổng LAN
  • 2 cổng WAN + 2 cổng LAN

– USG:

  • 1 cổng WAN + 2 cổng LAN
  • 2 cổng WAN + 1 cổng LAN

– USG-XG8:

  • 1 cổng WAN + 8 cổng LAN
  • 2 cổng WAN + 7 cổng LAN

Lưu ý: Các cổng WAN trong UDM-PRO không thể được remap thành LAN và ngược lại.

Remap các cổng WAN và LAN

Để cấu hình tính năng Port Remapping trên UDM Pro hoặc USG trên ứng dụng UniFi Network:

1. Điều hướng đến phần Devices > UDM Pro > Ports > WAN > Configure Interfaces để gán mạng WAN và mạng LAN cho các cổng.

UniFi - Định cấu hình Port Remapping

2. Nếu mạng WAN và mạng LAN không được liệt kê, trước tiên hãy tạo nó trong phần cài đặt. Settings > Internet > WAN Networks và Settings > Networks > Local Networks > LAN

3. Để chuyển đổi Mạng WAN và LAN, trước tiên hãy thay đổi Port Network thành Disabled hoặc một giá trị khác. Sau đó, mạng có thể được ramap tự do tới một cổng khác.

4. Apply các thay đổi.

5. Điều hướng đến  Devices > UDM Pro > Details để xác minh rằng các giao diện WAN và VLAN đã được thiết lập và có địa chỉ IP đã được chỉ định.

Lưu ý: Nếu giao diện WAN hiển thị Down/Disconnected hoặc không có địa chỉ IP được chỉ định thì có thể cài đặt WAN của bạn không khớp với cài đặt do ISP cung cấp.

Vừa rồi là sơ lược cách định cấu hình tính năng Port Remapping trên thiết bị UniFi. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ giải đáp qua

Fanpage: FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654