Hướng dẫn cách gán IP tĩnh và tạo lớp mạng riêng trên thiết bị Aruba Instant On

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách gán IP tĩnh cho một máy khách và tạo lớp mạng riêng trên thiết bị Aruba Instant On.

Câu hỏi từ một người dùng tại community.arubainsstanton.com: “Làm cách nào để gán IP tĩnh cho một máy khách trên Instant On Portal”

1.Cách gán IP tĩnh cho máy khách

– Để có thể gán IP tĩnh cho các máy khách thì thiết bị Aruba Instant On phải được các đặt ở chế độ Bộ định tuyến.

– Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết ở trang 49 trong liên kết TẠI ĐÂY

– Ở chế độ bộ định tuyến, Instant On AP được sử dụng làm WiFi chính và cung cấp địa chỉ IP cho các AP khác khi kết nối với nó. Bộ định tuyến có khả năng cung cấp các địa chi IP cho các máy khách hoặc thiết bị khi chúng kết nối vào mạng. Tính năng này được hỗ trợ khi thiết bị được quản lý bởi mạng có dây. Các thiết bị ở trong site sẽ được bộ định tuyến cấp cho 1 IP ngẫu nhiên và khách hàng có thể đặt lại  một địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị. Tính năng này cũng được hỗ trợ cho các thiết bị AP  ở chế độ kết nối không dây với bộ định tuyến

LƯU Ý: Tính năng đặt IP tĩnh cho các máy khách sẽ không hoạt động đối với các máy sử dụng địa chỉ MAC ngẫu nhiên vì Instant On AP sử dụng địa chỉ MAC để cung cấp IP cho các máy khách

– Để đặt IP tĩnh, bạn có thể thực hiện trực tiếp từ danh sách máy khách hoặc có thể cài đặt nó trong mục device list > chọn tab connectivity.

Hướng dẫn cách gán IP tĩnh và tạo lớp mạng riêng trên thiết bị Aruba Instant On

2. Tạo một lớp mạng riêng cho nhân viên hoặc khách

– Để sử dụng tính năng này bạn cho vào tên WiFi của khách hoặc nhân viên chọn vào mục option > chọn Specific to this wireless network sau đó đặt lớp mạng và chọn range cấp DHCP

Hướng dẫn cách gán IP tĩnh và tạo lớp mạng riêng trên thiết bị Aruba Instant On