Tính năng quản lý lưu lượng truy cập Traffic Management trên mạng UniFi

Các quy tắc về lưu lượng (Traffic Rules) cung cấp một phương tiện mạnh mẽ để quản lý mạng và thiết bị của bạn, cũng như tăng cường bảo mật cho mạng của bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu khái quát về tính năng quản lý lưu lượng truy cập Traffic Management trên mạng UniFi.

Tính năng quản lý lưu lượng truy cập Traffic Management trên mạng UniFi

Các trường hợp sử dụng phổ biến tính năng này bao gồm:

 • Kiểm soát của phụ huynh (Parental Controls)
  • Lọc nội dung
  • Lọc DNS (sử dụng tên của trang web để chặn hoặc cho phép lưu lượng truy cập)
  • Định cấu hình lịch trình internet cho các mạng hoặc thiết bị cụ thể
 • Bảo mật mạng (Internet Security)
  • Lọc lưu lượng dựa trên vùng hoặc địa chỉ IP
 • Bảo mật mạng nội bộ (Intranet Security)
  • Cách ly mạng cục bộ
  • Định cấu hình lưu lượng giữa các mạng hoặc các thiết bị nhất định trên mạng của bạn

Quy tắc Traffic hoạt động bằng cách tạo quy tắc tường lửa (Firewall Rules) và có thể hoán đổi cho nhau. Quy tắc traffic cũng cung cấp một giao diện trực quan hơn để hợp lý hóa hầu hết các trường hợp sử dụng phổ biến. Những thứ yêu cầu một số quy tắc tường lửa có thể được thực hiện với một quy tắc lưu lượng duy nhất.

Các yêu cầu

 • Một UniFi Gateway

Lưu ý: Traffic Rules không có sẵn trên USG. Do đó chúng tôi khuyến khích nên nâng cấp lên UXG-Pro.

 • Nhận dạng thiết bị (Device Identification) và nhận dạng traffic (and Traffic Identification) phải được bật trong cài đặt Traffic Management.

Định cấu hình Traffic Rules

Quy tắc về lưu lượng được định cấu hình trong phần Settings → Traffic Management  của ứng dụng UniFi Network của bạn.

 1. Bắt đầu bằng cách chọn chặn hoặc cho phép một loại lưu lượng truy cập cụ thể.

Chọn Category (Danh mục) lưu lượng truy cập bạn quan tâm:

 • App: được sử dụng cho các chương trình hoặc ứng dụng cụ thể.
 • App Group: hữu ích để kiểm duyệt các loại nội dung cụ thể.
 • Domain Name: cho phép bạn thiết lập các quy tắc cho các trang web cụ thể.
 • IP Addresses: hữu ích nếu bạn muốn thiết lập các quy tắc dựa trên địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP cụ thể.
 • Region: cho phép chặn GeoIP và quốc gia.
 • Internet: hữu ích để cho phép hoặc hạn chế quyền truy cập Internet giữa các mạng và thiết bị của bạn.
 • Local Networks: dễ dàng định cấu hình cách các thiết bị trên mạng của bạn có thể giao tiếp với nhau.
 1. Chọn Target (chỉ tiêu) của Traffic Rules, có thể là bất kỳ sự kết hợp nào của các mạng hoặc thiết bị cụ thể.
 2. Chọn xem liệu bạn muốn quy tắc này luôn được áp dụng hay chỉ áp dụng cho một lịch trình cụ thể.
 3. Thêm description (mô tả) để nhắc nhở bản thân và quản trị viên mạng khác về những gì quy tắc này đang thực hiện.

Bên trên là những thông tin về tính năng quản lý lưu lượng Traffic Management trên UniFi. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ hỗ trợ qua

FPT – Thiết Bị Mạng

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777 Hoặc 8654