Làm thế nào để tự động sao lưu Controller ?

Tổng Quan

Bài viết này sẽ thảo luận làm thế nào để sử dụng và cấu hình các chức năng tự động sao lưu của bộ điều khiển Unifi. Các phiên bản tối thiểu của controller là 5.1.0.

Tự động sao lưu và cấu hình tổng quan

Phần tự động sao lưu nằm trong phần Setting -> Auto Backup –> bật lên ( on )-> sau đó chọn các thông số.

Mặc định các file lưu trữ được chứa trong  :

  • Cloud key : /data/autobackup (where sd card is mounted as /data by default)
  • Phần mềm cài đặt : {data.dir}/backup/autobackup

Để thay đổi đường dẫn chứa file lưu trữ , ta thêm các dòng sau vào phia sau file

  • autobackup.dir=/some/path