Cấu Hình Controller chạy như Windows Service

Các bước thực hiện cài đặt UniFi controller sẽ khởi động chạy cùng win:

1. Tắt chương trình UniFi đang chạy

2. mở cmd với quyền administrator

3. Xác định vị trí của Java

Java 7 trong thư mục : “C:Program FilesJavajre7bin”;

Java 8 đã được thêm vào PATH nên ta bỏ qua bước này

4. add vào phần PATH : (Computer->Properties->Advanced system settings -> Environment Variables -> trong phần System Variables -> tìm phần PATH -> thêm cuối đường dẫn “;C:Program FilesJavajre7bin”

5. Chạy cmd với quyền administrator, chọn vị trí của UniFi theo lệnh : cd “C:user..ubiquiti unifi” -> enter

6. nhập vào : “java -jar libace.jar installsvc” -> enter

7. nhập vào: net start “UniFi Controller” -> enter

Nếu bạn sử dụng window 64 bit thì bạn hãy cài đặt cả 2 phiên bản của java x64 và x86 để chương trình có thể chạy ổn định.