PicoStation M2-HP sử dụng trên Controller UniFi

Bài viết này cung cấp cách để đưa PicoStation M2-HP vào hoạt động trong Controller UniFi

Chú ý : PicoStation M2-HP chỉ hoạt động trên Controller V4.8.x. và firmware 3.3.x

Các bước thực hiện :

1. Download firmware: https://www.ubnt.com/downloads/utilities/XM2BZ.v3.2.13.2929.151117.1557.bin

2. Trong giao diện của airOS upgrade firmware vừa down về

Lưu ý :

* Đèn LED có thể hiển thị khác so với trước đây

* Việc này sẽ làm mất giá trị bảo hành của hãng

* Nếu dùng Discover Tool để scan thiết bị mà vẫn không thấy. Khắc phục bằng cách Dùng TFTP upgrade firmware theo link unifi_base/dl/firmware/BZ2/version/firmware.bin vào Pico

 

Các bước để trở lại airOS

1. Download firmware của airOS về máy link : http://www.ubnt.com/download#PicoStation:M2

2. Dùng TFTP để upgrade firmware : http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Troubleshooting/UniFi-TFTP-soft-recovery/ta-p/607605