Controller UniFi báo lỗi khi khởi động

Controller báo lỗi khi bắt đầu chạy

Nguyên nhân và cách khắc phục

* Port mà Unifi sử dụng được dùng cho chương trình khác

1. Xem lỗi trong phần <unifi_base>/logs/server.log

2. Nhiều khả năng sẽ có lỗi như bên dưới :

[2011-06-01 22:09:14,145] <UniFi> ERROR StandardServer – StandardServer.await: create[8081]:

java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind

 at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)

 …

3. Chọn lại port sử dụng cho Controller

* Java không tương thích

1. Nếu bạn sử dụng controller V2.2.5 trở về trước phải cài đặt java 6. Java7 trở lên không hỗ trợ

2. Đảm bảo rằng phiên bản java cài đặt trên máy tính là chính xác với HĐH ( 32/64  bit)

3. Windows 7 & 8 64bit phải dùng trình duyệt 64 bit và java 64 bit