Điều gì sẽ xảy ra với chế độ Guest khi controller tắt

Tổng quan

Khi mất kết nối giữa UniFi Access Point và Controller, lúc này AP sẽ đi vào trạng thái SELFRUN

Trong trạng thái này, UniFi Access Point không thể truy cập vào controller nên chế độ guest sẽ tự động cho phép các kết nối đi internet.

1. Chế độ guest ( cấm các kết nối nội bộ ) vẫn hiệu lực

2. hạn chế băng thông vẫn còn tắc dụng

3. Khi Controller và UniFi Access Point giao tiếp lại được thì phần guest portal sẽ tự khôi phục.

Bắt đầu từ phiên bản 2.3.9+, bạn sẽ có thể thêm / modify <unifi_base> /data/config.properties
Bắt đầu từ phiên bản v3, tập tin config.properties cần phải được đặt ở link  <Unifi_base> / data / sites / <site id> /
 
Vì vậy, trong v3, các thư mục để chứa file config.properties sẽ khác so với v2.

Sau khi thêm / sửa đổi các tập tin config.properties, kích hoạt đổ cấu hình cho tất cả các UniFi Access Point . Ví dụ, bật / tắt uplink, vv

Để kiểm tra xem cấu hình đã được thực hiện của AP, SSH vào UniFi Access Point, nhập lệnh 'cat cfg / mgmt',
bạn sẽ thấy báo cáo như : 'mgmt.self run_guest_mode = off ".

# config.selfrun_guest_mode=pass # when controller is offline, automatically

                                 # authorize all guests (all guest isolation

                                 # / policy is still enforced)

 

# config.selfrun_guest_mode=off  # to disable all the guest SSIDs when controller

                                 # is not reachable. Note that "guest portal" must

                                 # be being used otherwise controller will NOT disable

                                 # guest SSIDs.

 

Chú ý

để vô hiệu hóa SSID của khách khi ở chế độ SELFRUN dòng trong config.properties sẽ trông giống như sau:

config.selfrun_guest_mode=off