Xem thông tin của của Guest ở phần nào ?

Bạn có thể xem các kết nối trực tuyến hoặc lịch sử của chế độ khách ( Guest ). Xem các kết nối trực tuyến CLIENTS ( công cụ bên trái, phía trên ) -> chọn tab Guest. Xem lịch sử kết nối :chọn tab Insights, chọn Past Connections, ta có thể cho hiển thị lịch sử theo ngày, tuần , tháng…

Các thông số :
– Name/MAC
– User (or guest)
– Time associated
– Duration
– Up/Down traffic (in bytes)
– IP address
– Last associated UniFi Access Point