Tiêu chuẩn cho hiệu suất cao

Dải sản phẩm được thiết kế toàn diện

Thiết bị thu phát sóng Wifi - Access Point Unifi

Mở rộng sóng không giới hạn trên một hệ thống quản lý thống nhất

UniFi® là hệ thống Wi-Fi mang tính cách mạng với hiệu suất cao và giá cả hợp lý cho các doanh nghiệp. Access Point (AP) còn có thiết kế tinh tế, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của các khách hàng.

Thiết bị chuyển mạch - Switch Unifi

Bộ chuyển mạch hiệu suất cao được quản lý thống nhất với Access point

UniFi® là hệ thống Wi-Fi mang tính cách mạng với hiệu suất cao và giá cả hợp lý cho các doanh nghiệp. Access Point (AP) còn có thiết kế tinh tế, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của các khách hàng.

Thiết bị cân bằng tải - Router UniFi

Bảo mật, giám sát, quản lý với các tính năng nâng cao

EdgeRouters cung cấp khả năng định tuyến vượt trội kết hợp với giá cả tốt nhất và hiệu suất cao nhất.

Thiết bị quản trị - Controller Unifi

Miễn phí liscense, miển phí cloud controller

Thiết bị quản trị Controller hoạt động dựa trên Ubiquiti® Hybrid Cloud – một dịch vụ đám mây được lưu trữ bên thứ ba không bắt buộc cung cấp SSO an toàn, riêng tư (Đăng nhập một lần) để truy cập tất cả những nơi lắp UniFi trên thế giới. Tất cả dữ liệu cá nhân và mạng của bạn luôn được an toàn.

Thiết bị camera - UniFi

Bảo mật, giám sát, quản lý với các tính năng nâng cao

EdgeRouters cung cấp khả năng định tuyến vượt trội kết hợp với giá cả tốt nhất và hiệu suất cao nhất.

Phụ kiện thiết bị mạng Unifi

Nâng cao hiệu suất từ việc cài đặt thiết bị đến trải nghiệm người dùng

Xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp để dễ dàng quản lý và trải nghiệm các tính năng vượt trội của dòng sản phẩm một cách đầy đủ nhất với các phụ kiện thiết bị mạng.