Hướng dẫn cấu hình VPN Clients to site (L2TP vs PPTP)

Hướng dẫn cấu hình VPN Clients to site (L2TP vs PPTP) trên Edge Router

Cấu hình Chuẩn L2TP (hỗ trợ hệ điều hành Mac, IOS)

Bước 1: Cần xác định địa chỉ IP Wan của router 118.69.222.246 (phải là IP tĩnh)

  • Cấu hình mở port 443 và port 22 để SSH vào router từ xa bằng IP tĩnh.

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

TAB Firewall/Nat ->> Wan_local chọn Edit Ruleset à Add new rule à Acction chọn Accept à Protocol chọn TCP à TAB Destination nhập port 443,22 à SAVE

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

  • Nắm chuột kéo RULE ike mới tạo bắt buộc phải nằm trên Drop invalid state và rule này bắt buộc nằm cuối cùng.

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

  • Tạo RULE cho chuẩn VPN

ADD new rule à Desciption IKE à Accept à Protocol à UDP

TAB Destination à Nhập port 500

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

ADD new rule à Desciption ESP à Accept à Protocol à Choose a protocol by name chọn ESP à SAVE

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

ADD new rule à Desciption Nat-t à Accept à Protocol à UDP

TAB Destination à Nhập port 4500     SAVE

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

ADD new rule à Desciption L2TP à Accept à Protocol à UDP

TAB Advanced à Chọn Match inbound Ipsec packets

TAB Destination à Nhập port 1701      SAVE

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

SAU KHI ĐÃ MỞ PORT CHUẨN VPN XONG CÁC BẠN DÙNG PUTTY ĐỂ CHỈNH LẠI THÔNG SỐ IP KHI CLINETS KẾT NỐI VPN VÀO

Putty -> IP TĨNH router -> vào mode configure -> Copy Ctrl+ C các dòng lệnh Ctrl+ V vào putty

 

set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication mode pre-shared-secret

set vpn l2tp remote-access ipsec-settings authentication pre-shared-secret 123456789aA@

set vpn l2tp remote-access authentication mode local

set vpn l2tp remote-access authentication local-users username khoacd password 123456789

set vpn l2tp remote-access client-ip-pool start 192.167.1.2

set vpn l2tp remote-access client-ip-pool stop 192.167.1.12

set vpn l2tp remote-access dns-servers server-1 8.8.8.8

set vpn l2tp remote-access dns-servers server-2 8.8.4.4

set vpn l2tp remote-access outside-address 118.69.222.246

 

Cuối Lệnh Nhớ Bấm COMMIT và Save

Thêm Dòng add interface vào eth0 nếu WAN vào eth0

set vpn ipsec ipsec-interfaces interface eth0

Cuối Lệnh Nhớ Bấm COMMIT và Save

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

Bước 2: 

Ở đẩy chuẩn kết nối VPN L2TP hỗ trợ trên các hệ điều hành IOS

Mình dùng Iphone để kết nối VPN đến mạng local của router

Các Bạn Vào Cái Đặt Chung à VPN à Thêm Cấu Hình VPN

Nhập chọn chuẩn l2TP

Mô Tả: tự đặt

Máy Chủ: IP Tĩnh 192.69.222.246

Tài Khoản: khoacd

Pass: 123456789

Bí Mật: 123456789aA@

Sau đó kết nối.

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

Cấu hình Chuẩn PPTP (hỗ trợ hệ điều hành WINDOW)

Tiếp đến đây mình vẫn dùng putty để copy lệnh gán vào thay đổi thông số PPTP

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

Bước 1:

Tạo RULE chuẩn VPN cho PPTP

Dùng Putty nhập IP tĩnh: mode config

Tự Đặt ID và Pass

Nhập IP bắt đầu và IP cuối cùng (IP này sẽ gán vào clients khi kết nối VPN vào vào mạng local router)

 

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 action accept

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 description PPTP

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 destination port 1723

set firewall name WAN_LOCAL rule 90 protocol tcp

Cuối dòng lệnh: commit

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

set vpn pptp remote-access authentication mode local

set vpn pptp remote-access authentication local-users username khoacd1 password 123456aA@

 

set vpn pptp remote-access client-ip-pool start 192.167.1.13

set vpn pptp remote-access client-ip-pool stop 192.167.1.15

 

set vpn pptp remote-access dns-servers server-1 8.8.8.8

set vpn pptp remote-access dns-servers server-2 8.8.4.4

 

set vpn pptp remote-access outside-address 118.69.222.246

 

Cuối dòng lệnh: commit​ và save

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

Bước 2:

Mình vào open network & internet setting à VPN

Add Cấu Hình VPN

VPN provider: Chọn Windows (buil-in)

Server nam or address: IP Tĩnh 118.69.222.246

VPN type: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)

User Name: khoacd1

Pass: 123456aA@

SAVE

Sau đó bấm Connect.

huong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptphuong-dan-cau-hinh-vpn-clients-to-site-l2tp-vs-pptp

Video hướng dẫn Cấu hình VPN (Clients to site)

Mời mọi người tham gia Group Cộng đồng UniFi để cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về wifi, networks! 

Tất tần tật hướng dẫn cấu hình WiFi UniFi xem tại đây.

—————————–

????????ô???????? ???????????? ????????ê???? ????ệ

Hỗ trợ mua hàng: 0933.769.199

Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Nam xem tại đây.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222 Số máy lẻ: 89777 – 8654