Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình cổng Wan router Mikrotik (Load-Balancing) giữa 2 đường truyền. Trong đó một đường sẽ kết nối PPPoE với ISP, một đường sẽ kết nối đến 1 Router khác(router này cũng kết nối với ISP bằng PPPoE).

I. Cấu hình 2 cổng WAN:

Đầu tiên bạn cần cấu hình 2 cổng Wan cho thiết bị. Bạn thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: tách cổng Lan thành cổng WAN
 • Bước 2: cấu hình PPPoE cho cổng Wan1
 • Bước 3: cấu hình IP cho cổng Wan2

II. Cấu hình bản định tuyến:

 • Mặc định Router sẽ lưu toàn bộ thông tin định tuyến vào bản định tuyến, bản này được gọi là bản định tuyến chính(Main). Mặc khi không quy định gì đăc biệt, máy tính trong Lan sẽ dùng bản Main này để truyền nhận thông tin giửa các router.
 • Xác định Default Gateway(DG) của Router:
 • DG của đường truyền PPPoE: vào IP → Address → nhìn vào Interface PPPoE và giá trị trong cột Network chính là DG của đường truyền.

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

DG của đường truyền được cấp từ 1 Router khác: thông thường là địa chỉ IP của Router kết nối trực tiếp với Internet.

 • Chúng ta sẽ tạo ra các bản định tuyến mới và trong bản định tuyến mới này chỉ chứa thông tin đường đi ra internet. Vào IP → Route → chọn Add New:
 • Bản 1 đặt tên là router-1:

huong dan cau hinh cong WAN mikrotik 2

 • Bản 2 đặt tên là router-2

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Sau đó thêm hai lệnh router cho hai địa chỉ ip trên như sau:

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

III. Cấu hình cổng WAN Router Mikrotik (Load Balacing)

 • Tất cả các bước này sẽ được thực hiện trong mục Firewall → Mangle:

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

 • Bước 1: Đánh dấu gói tin đến từ 2 cổng Wan. Trong bài hướng dẫn này chúng tôi có 2 đường truyền nên sẽ lần lượt đánh dấu là “mark-01” và “mark02”. Trường hơp bạn có n đường truyền thì nên đánh dấu là “mark-n”.

Đánh dấu gói tin đến từ đường 01

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Đánh dấu gói tin đến từ đường 02

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

 • Bước 2: đánh dấu gói tin đến từ cổng Lan. Trong bài hướng dẩn này chúng tôi dùng 2 đường truyền nên trong phần cấu hình PCC sẽ lần lượt là 2/0, 2/ 1. Trong trường hợp các bạn có 3 đường truyền thì 3/2,3/1,3/0.

Đánh dấu cho gói tin 2/0 đến từ Lan.

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Đánh dấu cho gói tin 2/1 đến từ Lan.

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

 • Bước 3: Qui định các gói tin được đánh dấu “mark-n” đến từ cổng Lan vào bảng route tương ứng.

Qui định bảng route cho “mark-01”:

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Quy định bảng route cho “mark-02”:

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

 • Bước 4: Quy định các gói tin được đánh dấu “mark-n” đến từ cổng Wan vào bảng router tương ứng.
  Quy định route-01

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Quy định route-02

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

IV. Kiểm tra sự hoạt động của Load Balancing

Vào Interface → xem lưu lượng truy xuất trên 2 Interface.

Hướng Dẫn Cấu Hình Cổng WAN Router Mikrotik (Load Balancing)

Link Fanpage FPT – Thiết Bị Mạng: https://www.facebook.com/wifithietbifpt
Link Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 028-7300-2222

Số máy lẻ (Ext): 89777