CẤU HÌNH LOAD BALANCE 2 HOẶC NHIỀU WAN VỚI EDGEROUTER

Cách cấu hình Load Balance (cân bằng tải) từ 2 hoặc nhiều WAN trên thiết bị Edgerouter như thế nào? Bài viết sau đây của Wifi.fpt.net sẽ giúp các bạn tháo tác một cách dễ dàng.  

Mô hình

  • Wan 1 : eth0 , pppoe0
  • Wan 2 : eth1, pppoe1
  • Lan : interface switch0 : 192.168.10.0/24 ( group của các interface eth2,3,4 )
  • Vlan 20 : 192.168.20.0/24 cho wifi

****Lưu ý :

  • Firmware hỗ trợ Loadbalance từ bản 1.9.x trở lên.
  • Ở chế độ mặc định Router sẽ có IP : 192.168.1.1 được gán vào eth0 và không cấp DHCP nên ta cần đặt IP tĩnh cho card mạng PC lớp 192.168.1.x /24 để kết nối vào Router

I. Cách cấu hình Load Balance cơ bản

Đầu tiên, Login vào Router user/pass mặc định ubnt/ubnt -> Wizards -> Load Balancing -> chọn port wan -> chọn IP Local và user,pass router -> Apply

 

 Cau-hinh- LOADBALANCE-voi-EDGEROUTER-co-ban-1-FPT                                                                Cấu hình LOADBALANCE với EDGEROUTER cơ bản 1

 

Cau-hinh- LOADBALANCE-voi-EDGEROUTER-co-ban-2-FPT                                                           Cấu hình LOADBALANCE với EDGEROUTER cơ bản 2

 

II. Cấu hình port WAN

  • Đối với các line net chạy bình thường không sử dụng vlan thì chỉ cần nhập account và pass pppoe của line net vào là xong
  • Đối với line có sử dụng vlan cho pppoe thì ta làm như sau :

+ Vẫn cấu hình các bước cơ bản ở trên để hoàn thiện Load Balance

+ Tạo Vlan ID tương ứng với nhà mạng

 

Tao-Vlan-ID-tuong-ung-voi-nha-mang-FPT                                                                    Tạo Vlan ID tương ứng với nhà mạng

 

Xoa-cac-interface-pppoe0-va-pppoe1-FPT                                                                Xóa các interface pppoe0 và pppoe1

 

Tao-lai-pppoe0-va-pppoe1-theo-interface-vlan-tuong-ung-FPT

                                                        Tạo lại pppoe0 và pppoe1 theo interface vlan tương ứng

III. Cấu hình VLAN 20 cho wifi

  • Tạo VLAN ID cho WiFi

Tao-VLAN-ID-cho-WiFi-FPT                                                                           Tạo VLAN ID cho WiFi​

 

Tao-DHCP-cho-VLAN-20-FPT                                                                                   Tạo DHCP cho VLAN 20

IV. NAT Port trên Router

 

Tạo-rule-trong-firewall-cho-phep-port-tuong-ung-duoc-di-vao-mang-FPT                                     Tạo rule trong firewall cho phep port tương ứng được đi vào mạng

 

Tien-hanh-NAT-Port-ra-theo-interface-tuong-ung-FPT                                         Tiến hành NAT Port ra theo interface tương ứng

 

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết hướng dấn cấu hình EdgeRouter của wifi.fpt.net hoặc cách cấu hình wifi UniFi .

Link Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Nam: https://www.facebook.com/unifi.fpt/
Link Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/

Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028-7300-2222  Số máy lẻ: 89777