I. Đăng nhập vào Cloud controller

Tiến hành tải chương trình về điện thoại vào “Play Store” tìm kiếm từ khóa “UniFi” và cài đặt APP và chạy ứng dụng -> điền các thông tin được cung cấp

 

II. Cài đặt tên hiển thị WiFi ( SSID)

Vào Setting -> Wireless Networks -> Creat New Wireless Networks -> nhập các thông tin

 

III. Giới hạn băng thông

Bước 1 : Vào Setting -> User Group -> Creat tạo group tương ứng với băng thông cần giới hạn -> lưu

Bước 2 : Gán group đó vào tên Wifi cần giới hạn băng thông  Setting -> Wireless Networks ->

Chọn tên wifi cần gán -> Edit    -> tiến hành gán vào -> Lưu

 

IV. Khóa và mở khóa người dùng

Bước 1 : Khóa người dùng  Client -> chọn thiết bị cần khóa -> Block

 

Bước 2 : Mở khóa người dùng Insights -> chọn lọc theo block -> lưu -> hiển thị ra thiết bị đã bị khóa -> tiến hành mở khóa

V. Tạo thêm người quản trị

Vào Setting -> Admin -> Creat New -> nhập thông tin -> lưu

Link Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Nam: https://www.facebook.com/unifi.fpt/
Link Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/


Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028-7300-2222  Số máy lẻ: 89777