Vào Queues -> Simple Queues chọn Add New,

Cấu hình IP quy định giới hạn băng thông như sau

Có thể cấu hình quy định băng thông cho một nhóm địa chỉ IP cùng lúc,

Hoặc quy định giới hạn băng thông cho cả một lớp mạng,

Lưu ý, ở đây cũng cho phép quy định giới hạn băng thông chỉ khi truy cập tới một địa chỉ IP hay lớp mạng xác định (có thể là IP của các website hoặc nội bộ)

Link Fanpage UniFi-Ubiquiti Viet Nam: https://www.facebook.com/unifi.fpt/
Link Group hỗ trợ UniFi: https://www.facebook.com/groups/congdongUniFi/


Hỗ Trợ Kỹ Thuật : 028-7300-2222  Số máy lẻ: 89777