Nano Beam 5AC Gen2

NBE-5AC-GEN2

The sleek NanoBeam design with proprietary airMAX ac chipset and dedicated management Wi-Fi for easy U Mobile app support and fast setup. This airMAX ac CPE pivots on a ball joint for mounting and alignment flexibility.

  • New Antenna
  • Improved Radio Design
  • Improved Surge Protection
  • Management WiFi Radio/U-Mobile App
  • AirOS v8.1 New UI
Liên hệ giá
NanoStation M2

NanoStation M2

NanoStation M2 giới thiệu antenna panel và khẳ năng phân cực kép, lý tưởng để thiết lập kết nối điểm - điểm yêu cầu thiết bị CPE công suất cao.

Chi tiết
NanoStationM5

NanoStationM5

Indoor/Outdoor airMAX® CPE

Chi tiết
NanoStation Loco M2

NanoStation Loco M2

NanoStation Loco M2 giới thiệu antenna panel và khẳ năng phân cực kép, dùng để thiết lập kết nối điểm - đa điểm yêu cầu thiết bị CPE công suất cao.

Chi tiết
NanoStation Loco M5

NanoStation Loco M5

NanoStation Loco M5 giới thiệu antenna panel và khẳ năng phân cực kép, lý tưởng để thiết lập kết nối điểm - điểm yêu cầu thiết bị CPE công suất cao.

Chi tiết