Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect (J9981A)

Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect 1820 48G Switch (J9981A)
• Quản trị qua Web browser
• (48) Cổng mạng tốc độ 1G
• (4) Cổng quang SFP
• Throughput up to : 77.3 Mpps
• Switching Capacity: 104 Gbps
• Latency : 100 Mb < 7 µs;  1000 Mb < 2 µs
• Công suất tiêu thụ tối đa: 39W
• Lắp đặt tủ Rack

Liên hệ giá
HPE OfficeConnect OC20
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (J9979A)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JG708B)
Chi tiết
Thiết bị chuyển mạch HPE OfficeConnect  (JH016A)
Chi tiết