NanoStation Loco M5

► Ubiquiti LocoM5 Thích hơp để kết nối điểm - điểm, kết nối WiFi giữa các mạng LAN hoặc mạng LAN với camera IP đầu xa.        
► Ubiquiti Loco M5  với giá phải chăng, hiệu suất cao và yếu tố hình thức nhỏ gọn của Ubiquiti Loco M5  làm cho chúng rất linh hoạt và lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác

Liên hệ giá
New
NanoBeam 5AC Gen2
Chi tiết
NanoStation M2
Chi tiết
NanoStationM5
Chi tiết
NanoStation Loco M2
Chi tiết