EdgeSwitch 10XP

Model: ES-10XP

EdgeSwitch 10XP (ES-10XP) có 8 cổng Gigabit RJ45 với đầu ra 24V PoE, trong khi 2 cổng SFP cung cấp kết nối cáp quang với tốc độ 1G.

  • (8) Gigabit RJ45 Ports 
  • (2) SFP Ports 
  • Supports 24V Passive PoE Output on All RJ45 Ports 
  • Powered by External AC/DC Adapter 
  • Wall- or Rack-Mountable
Liên hệ giá
EdgeRouter 4
Chi tiết
EdgeRouter 6P
Chi tiết
EdgeRouter PRO
Chi tiết
EdgeRouter X
Chi tiết