Hướng dẫn cách giới hạn băng thông cho một ứng dụng nhất định
Cải thiện tốc độ mạng bằng cách giới hạn băng thông WiFi
Băng thông là gì? Băng thông như thế nào thì tốt cho website?