Cải thiện tốc độ mạng bằng cách giới hạn băng thông WiFi
Băng thông là gì? Băng thông như thế nào thì tốt cho website?