Rocket R5AC-Lite

Model: R5AC-LITE

Rocket R5AC-Lite có thể triển khai ở mọi nơi trên thế giới, và nó có thể tuỳ chỉnh cấu hình băng thông kênh để nâng cao hiệu suất mạng (tùy theo quy định của nước sở tại).

  • PtP backhaul Rocket5ac Lite with the RocketDish™ ac
  • PtMP links Rocket5ac Lite with the airMAX ac Sector
  • 5 GHz Frequency Band
  • Gigabit Ethernet
  • Passive Power over Ethernet (PoE)
  • Output Power
  • Plug and Play Integration
Liên hệ giá
New
UniFi AP AC In-Wall
Chi tiết
New
UniFi NanoHD
Chi tiết
New
UniFi AP XG
Chi tiết
New
UniFi AP FLEX HD
Chi tiết