Xuất hiện cảnh báo Watermark (hình mờ) trên màn hình máy tính không được hỗ trợ cài đặt Windows 11