Cục phát WiFi là gì? Ưu nhược điểm khi dùng cục phát WiFi