Mô hình kết nối Điểm - Đa Điểm (Point-to-Multipoint)