Thay đổi các cài đặt gây khó chịu của bàn di chuột Trackpad trên Macbook