Các thiết bị thông minh của bạn đang theo dõi bạn - đây là cách để hạn chế thiệt hại về quyền riêng tư