Máy chủ server HPE ProLiant ML30 Gen10

Máy chủ server HPE ProLiant ML30 Gen10

Liên hệ giá tốt và giá sỉ

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 là một máy chủ tháp mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng được thiết kế cho các văn phòng nhỏ, văn phòng chi nhánh và từ xa để chạy tại chỗ và các giải pháp Đám mây lai, mang lại hiệu suất cấp doanh nghiệp, bảo mật, độ tin cậy và khả năng mở rộng với chi phí thấp hơn. Chỉ cần một thay đổi nhỏ có thể mang lại cho bạn một lợi thế lớn hơn. Hewlett Packard Enterprise xây dựng bảo mật ngay trong máy chủ với gốc tin cậy HPE iLO silicon, làm cho máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 trở thành một trong những máy chủ tiêu chuẩn ngành bảo mật nhất thế giới. Tùy chọn nguồn điện dự phòng và tối đa 4 ổ cứng cắm nóng LFF hoặc 8 SFF mang lại tính khả dụng và linh hoạt. Khả năng mở rộng nâng cao cho phép bạn nâng cấp với bộ điều khiển SCSI (SAS) được gắn nối tiếp, cạc mạng hoặc cạc đồ họa khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ lợi ích mà bạn có thể nhận được với máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10.

Máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 là một máy chủ tháp mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng được thiết kế cho các văn phòng nhỏ, văn phòng chi nhánh và từ xa để chạy tại chỗ và các giải pháp Đám mây lai, mang lại hiệu suất cấp doanh nghiệp, bảo mật, độ tin cậy và khả năng mở rộng với chi phí thấp hơn. Chỉ cần một thay đổi nhỏ có thể mang lại cho bạn một lợi thế lớn hơn. Hewlett Packard Enterprise xây dựng bảo mật ngay trong máy chủ với gốc tin cậy HPE iLO silicon, làm cho máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10 trở thành một trong những máy chủ tiêu chuẩn ngành bảo mật nhất thế giới. Tùy chọn nguồn điện dự phòng và tối đa 4 ổ cứng cắm nóng LFF hoặc 8 SFF mang lại tính khả dụng và linh hoạt. Khả năng mở rộng nâng cao cho phép bạn nâng cấp với bộ điều khiển SCSI (SAS) được gắn nối tiếp, cạc mạng hoặc cạc đồ họa khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ lợi ích mà bạn có thể nhận được với máy chủ HPE ProLiant ML30 Gen10.