I.                   Hướng dẫn sử dụng bằng trình duyệt web

A.              Đăng nhập

1.            FPT Cloud UniFi Controller

Sử dụng trình duyệt web Chrome nhập vào địa chỉ : https://connect.fpt.net:8443  -> Chọn “ADVANCED” -> chọn “Proceed to connect.fpt.net(unsafe)” -> Đăng nhập vào controller bằng email đã kích hoạt.

2.            Trường hợp UniFi Controller cài đặt trên máy tính local (Local Controller)

Start Menu / Ubiquiti UniFi / UniFi / “Lauch a Browser to Manage the Network”

B.             Định nghĩa:

1.            Site:

 • Nằm phía trên gốc phải giao diện controller.

 • Mỗi khách hàng tương ứng với 1 site.
 • Nếu khách hàng có nhiều chi nhánh có thể yêu cầu tạo nhiều site để dễ quản lý thiết bị.
 • Một email account có thể quản trị nhiều site.

2.            Adopt:

 • Là thao tác đưa thiết bị UniFi (AP, SW, Gateway…) vào Controller

3.            Set inform: http://connect.fpt.net:8080/inform

 • Thực hiện khai báo thiết bị vào controller của FPT qua tiện ích UniFi-Discover hoặc Chrom extension UBNT Discovery

         

 • Các thiết bị UniFi và Controller thông tin với nhau qua đường dẫn và port trên.
 • Đối với Local Controller (cùng mạng) đường dẫn mặc định là http://unifi:8080/infor

II.                   Kết nối UniFi Access Point (AP)

1.            Sơ đồ kết nối cơ bản

1.            Kết nối AP

 • Kết nối cáp mạng từ UniFi AP đến port PoE trên Adaptor
 • Kết nối cáp mạng từ Router hoặc Switch đến Port Lan trên Adaptor (KHÔNG cấm trực tiếp vào port LAN của máy tính như các thiết bị wifi thông thường)
 • Đảm bảo port LAN trên Router hoặc SW đi Internet bình thường
 • Lưu ý: Access Point là thiết bị KHÔNG tự cấp IP. IP phải được cấp từ DHCP của Router hoặc DHCP Server. Controller UniFi® KHÔNG có chức năng cấp IP.

2.            Kết nối Cloud Controller

Để sử dụng Cloud Controller, người dùng cần phải liên hệ trước với người quản trị Cloud Controller để làm các khởi tạo ban đầu cũng như hẹn thời gian thực hiện kết nối thiết bị lên Cloud Controller.

Khách hàng cần cung cấp các thông tin sau:

 • Email: email này hệ thống sẽ gởi 1 email kích hoạt tài khoản để login vào Cloud Controller. Cloud Controller có tính năng gởi email cảnh báo khi thiết bị mất kết nối.
 • Thông tin SSID, password wifi.
 • Cloud Controller được cung cấp miễn phí cho hàng trăm khách hàng, người dùng cung cấp thông tin để người quản trị tạo tên Site riêng. Về sau, người dùng cần đổi tên Site thì vui lòng báo cho người quản trị nắm thông tin. Vì việc đổi tên không đúng form chuẩn sẽ rất khó cho người quản trị hỗ trợ sau này.

Bước 1:

Bước 2:

 • Trên laptop/desktop có trình duyệt Chrom, cài extension Ubiquiti Device Discovery Tool