EdgeRouter PRO

► Ubiquiti EdgeRouter ER-PRO-8 là thiết bị định tuyến mạnh mẽ với khả năng định tuyến lên tới 2 triệu gói tin mỗi giây.
► Ubiquiti EdgeRouter ER-PRO-8 có độ tin cậy lên đến 99.9% cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao.
► Ubiquiti EdgeRouter ER-PRO-8 được quản lý và giám sát dễ dàng, trực quan thông qua EdgeOS độc quyền của Ubiquiti Network. Đồng thời vẫn có thể quản lý thông qua giao diện dòng lệnh Command-Line Interface (CLI).
► Ubiquiti EdgeRouter ER-PRO-8 cung cấp 2 port quang RJ45/SFP kết hợp và 6 ports Gigabit Ethernet.

Liên hệ giá
EdgeRouter 4
Chi tiết
EdgeRouter 6P
Chi tiết
EdgeRouter X
Chi tiết
EdgeRouter Infinity
Chi tiết